Chào mừng quý vị đến với website của Huỳnh Quang Minh Tuấn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Xin chào

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI NHÀ CỦA HUỲNH QUANG MINH TUẤN- Email : tienganh.hongngu3@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0916829468.

Kiem diem nam 2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Quang Minh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:51' 03-12-2014
Dung lượng: 356.8 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người
Mẫu D

ĐẢNG BỘ HUYỆN (TƯƠNG ĐƯƠNG)….
ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) CƠ SỞ .........
*
Số -BC/……..
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............., ngày tháng năm 20...…


BÁO CÁO
kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20…
-----

A- KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN:
I- Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng:
1- Tổng số đảng bộ bộ phận (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng trực thuộc chi bộ cơ sở) đến thời điểm đánh giá: ……..
2- Đã được đánh giá: ……. đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng); chưa đánh giá: ……. đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng).
3- Kết quả đánh giá:
3.1- Các đảng bộ bộ phận (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng trực thuộc chi bộ cơ sở).
- Trong sạch vững mạnh có: … đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng), chiếm …%, trong đó: trong sạch, vững mạnh tiêu biểu … đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng), chiếm …%; hoàn thành tốt nhiệm vụ: … đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng), chiếm …%; hoàn thành nhiệm vụ: … đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng), chiếm ….%; yếu kém: … đảng bộ bộ phận (chi bộ, tổ đảng), chiếm …%; lý do yếu kém ……............
3.2- Đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở) biểu quyết và đề nghị cấp uỷ cấp trên xếp loại.
4- Biểu dương, khen thưởng:
- Đảng uỷ cơ sở (chi bộ cơ sở) tặng Giấy khen: ………. đảng bộ bộ phận, (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng), chiếm ….%.
- Đề nghị ban thường vụ huyện uỷ (tương đương) khen thưởng: … đảng bộ bộ phận (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng) đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (nếu có) và xét khen cho đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở).
5- Đăng ký khắc phục yếu kém:
- Nội dung của yếu kém: …………………..……
- Biện pháp khắc phục yếu kém: ………….…….
- Thời gian khắc phục yếu kém:
* Thời gian 03 tháng, có ……. đảng bộ, chi bộ cơ sở (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng).
* Thời gian 06 tháng, có ……. đảng bộ, chi bộ cơ sở (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng).
* Thời gian 09 tháng, có …… đảng bộ, chi bộ cơ sở (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng).
* Thời gian 12 tháng, có ……. đảng bộ, chi bộ cơ sở (chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, tổ đảng).
II- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên:
1- Tổng số đảng viên của đảng bộ (chi bộ cơ sở) tại thời điểm đánh giá (kể cả số đảng viên ở chi bộ khác chuyển đến sinh hoạt Đảng tạm thời): … đồng chí, trong đó: sinh hoạt Đảng chính thức: … đồng chí, ở chi bộ khác chuyển đến sinh hoạt Đảng tạm thời: … đồng chí.
2- Số đảng viên thuộc diện không đánh giá theo quy định: … đồng chí, trong đó: đảng viên của đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở) đang sinh hoạt Đảng tạm thời ở đảng bộ khác: … đồng chí, đảng viên của đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở) được miễn công tác và sinh hoạt Đảng: … đồng chí.
3- Số đảng viên thuộc diện đánh giá chất lượng: … đồng chí, trong đó: đã được đánh giá: … đồng chí (có danh sách kèm theo), số chưa được đánh giá: … đồng chí (có danh sách kèm theo).
Trong đó: có lý do: … đồng chí, không có lý do: … đồng chí.
4- Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên.
4.1- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ .... đồng chí, chiếm ...% trong tổng số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ:
* Biểu dương, khen thưởng:
+ Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở biểu dương … đồng chí, chiếm ….%.
+ Đảng bộ cơ sở (chi bộ cơ sở) tặng Giấy khen: ... đồng chí, chiếm ....%.
+ Đề nghị cấp trên (huyện, tỉnh) khen thưởng … đồng chí, chiếm ….%
4.2- Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: … đồng chí, chiếm …% so với tổng số đảng viên được đánh giá.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓