Chào mừng quý vị đến với website của Huỳnh Quang Minh Tuấn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Xin chào

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI NHÀ CỦA HUỲNH QUANG MINH TUẤN- Email : tienganh.hongngu3@gmail.com. Điện thoại liên hệ: 0916829468.

Grade 10: Unit 8: Speaking

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Quang Minh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:06' 28-11-2011
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Match the pictures with their names below
A. School B. muddy road C. flooded
D. Lorry E. football ground F. carting heavy load
1
2
3
4
5
6
Monday, November 28th, 2011
Unit 8:

THE STORY OF MY VILLAGE
Section B: speaking
(to) raise and resurface the roads: (v)
(to) widen the roads (v)
Medical center (n)
Bridge: (n)
Canal (n)
(to) get around: (v)
(to) cart: (v)
Nâng cao và trải nhựa mặt đường

Mở rộng đường xá

Trung tâm y tế
Cây cầu, chiếc cầu
Kênh, dòng kênh
Đi lại

Đi xe (do bò, ngựa hoặc trâu kéo)
Vocabulary
(to) raise and resurface the roads: (v)
(to) widen the roads: (v)
Medical center: (n)
Bridge: (n)
Canal (n)
(to) get around (v)
(to) cart (v)
Kênh; dòng kênh
Cây cầu
Trung tâm y tế
Nâng cao và
trải nhựa mặt đường
Mở rộng đường lộ
Đi lại
Đi xe
(do bò, ngựa hoặc trâu kéo)
(to) raise and resurface the roads
?
Nâng cao và trải nhựa mặt đường
(to) widen the road
?
Mở rộng đường lộ
Medical center (n)
?
Trung tâm y tế
Bridge: (n)
?
Cây cầu, chiếc cầu
Canal (n)
?
Con kênh, dòng kênh, kênh
Flooded (adj)
?
Lũ lụt
(to) get around: (v)
?
Đi lại
(to) cart: (v)
?
Đi xe (do bò, ngựa hoặc trâu kéo)
The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve their life in the village. Match each of the plans with its possible results.
widen the roads.
raise and resurface the roads.
build a medical center.
build a football ground.
grow cash crops.
build a bridge over the canal.
build a new school.
Children have better learning conditions.
Cars and lorries can get to the village.
Villagers have a shorter way to town.
People’s health is looked after.
Young people can play sports.
People can export the crops and have more money.
Roads will not be muddy and flooded after it rains, and people get around more easily.
Plans
Possible results
1. widen the roads.

2. raise and resurface the roads.

3. build a medical center.
4. build a football ground.
5. grow cash crops.

6. build a bridge over the canal.
7. build a new school.
b. Cars and lorries can get to the village.
g. Roads will not be muddy and flooded after it rains, and people get around more easily.
d. People’s health is looked after.
e. Young people can play sports.
f. People can export the crops and have more money.
c. Villagers have a shorter way to town.
a. Children have better learning conditions.
Plans
Possible results
.
.
.
Mr. An
Mr. Binh
Mr. Canh
I know what we should do first. We should widen the roads.
That’s a good idea. If the roads are widened, cars and lorries can get to our village.
Yes. And if lorries can get to the village, we won’t have to cart heavy loads of farming products to the city.
.
.
.
Mr. An
Mr. Binh
Mr. Canh
And we should also resurface and raise the roads.
Yes. If we resurface and raise the roads, they won’t be flooded and muddy when it rains.
And the villagers will be able to get around more easily.
Look at the underlined part in the conversation. Find out the structures used in it.
A: We should widen the roads.
B: If the roads are widened, cars and lorries can get to our village.
C: if lorries can get to the village, we won’t have to cart heavy loads of farming products to the city.
A: we should also resurface and raise the roads.
B: If we resurface and raise the roads, they won’t be flooded and muddy when it rains.
Useful structures:
S + SHOULD + V0 ….
If + S + V1/s/es + …, S + WILL + V0 ....
1. widen the roads.

2. raise and resurface the roads.

3. build a medical center.

4. build a football ground.
5. grow cash crops.

6. build a bridge over the canal.
7. build a new school.
b. Cars and lorries can get to the village.
g. Roads will not be muddy and flooded after it rains, and people get around more easily.
d. People’s health will be looked after.
e. Young people can play sports.
f. People can export the crops and have more money.
c. Villagers will have a shorter way to town.
a. Children will have better learning conditions.
Plans
Possible results
S + SHOULD + V0 ….
If + S + V1/s/es + …, S + WILL + V0 ....
Use the structures and the information from task 1 and task 2 to talk about these pictures:


Homeless children
Nam: We should build an orphanage for homeless children.
Example:
Minh: If we build the orphanage for them, they will be looked after.


orphanage
be looked afterOld medical center

Build a new medical center
People’s health will be
looked after betterPlaying football in the street
Build a football round
They won’t cause accidents
Walking to schoolBuild a new road
Students will ride their bikes
to school
flooded and
muddy road
raise the road
People will walk happily
Talk about anything you should do and its results. (If there is time)
HOMEWORK
Write down AT LEAST TEN THINGS you should do and their results, using the structures above.
Preview the next section.
Goodbye!
Thank you for your attending!
No_avatar

tks thay bai giang rat hay 

 
Gửi ý kiến